พฤศจิกายนหรรษา ไอเทมมากมาย แถมท้ายด้วยกิจกรรมรับสัตว์ขี่ Kirin 31/10/2019

View : 991


 

 

ระยะเวลา : วันที่ 7 พฤศจิกายน (หลัง MA) ไปจนถึง 5 ธันวาคม (23:59 น.) พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
สะสมไอเทม Kirin's Scale ในช่วงเวลากิจกรรม เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลพิเศษต่างๆ โดยผู้เล่นสามารถได้รับไอเทม Kirin's Scale จากวิธีต่างๆ ดังนี้

1. Special Quest
      ในแต่ละวันผู้เล่นจะได้รับภารกิจ Special Quest ซึ่งมีเงื่อนไขคือ ออนไลน์ในเกมให้ครบ 1 ชั่วโมง (เริ่มเวลา 13:00 น. ของวันที่ 7 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป) เมื่อสำเร็จตามเงื่อนไขของกิจกรรมจะได้รับไอเทม Kirin's Scale
        •  วันจันทร์ – วันศุกร์ หากสำเร็จภารกิจออนไลน์ในเกมให้ครบ 1 ชั่วโมง จะได้รับ Kirin's Scale จำนวน 2 ชิ้น
        •  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ หากสำเร็จภารกิจออนไลน์ในเกมให้ครบ 1 ชั่วโมง จะได้รับ Kirin's Scale จำนวน 4 ชิ้น
2. เปิดจากกล่อง Kirin's Box
      ผู้เล่นสามารถเปิดใช้งาน Kirin's Box เพื่อสุ่มจำนวนการได้รับ Kirin's Scale ซึ่งต้องมีไอเทม Kirin's Key ในการเปิดใช้งาน โดยไอเทม Kirin's Box และ Kirin's Key มีโอกาสดรอปได้จากบอสและดันเจี้ยนที่กำหนด ดังนี้

 

ดันเจี้ยน
รายชื่อบอส
 Revolution Team's Encampment  Ashlan
 Fort of Tenebris  Darnib
 Shadow Sanguinary  Imperator
 Forsaken Island  Desolarus
 Ruinous Manor  Lachelith
 RK-9 Hangar  RK-9
 Velik's Sanctuary  Lakan
 Leander's Underground Hall  Kaelus
 Antaros's Illusion  Antaros
 Macellarius Catacombs  Demokraxus
 Velik's Sanctuary (Hard)  Nightmare Lakan
 Ruinous Manor (Hard)  Nightmare Lachelith
 Ultimate RK-9 Hangar
 Hangar Part Box
 Parquina's Nest  Parquina
 Demokron Factory  Verno
 Forsaken Island (Hard)  Nightmare Desolarus
 Emptiness Antaros's Illusion  Emptiness Antaros
 Twisted Leander's Underground Hall  Wrathful Kaelus
 Baharr's Temple  Baharr
 Demokron Factory (Hard)  Nightmare Verno
 Brilliant Parquina's Nest  Brilliant Parquina
 Fort of Berck  Akakalash Kasir

 

[หมายเหตุ]
บอสที่ระบุไว้ในตารางจะทำการดรอปไอเทม Kirin's Box และมีโอกาสดรอปไอเทม
Kirin's Key โดยจำนวนและอัตราการดรอปจะขึ้นอยู่กับความยากของดันเจี้ยน

[ข้อมูลรางวัล]
สะสม Kirin's Scale เพื่อแลกไอเทมของรางวัลต่างๆ โดยใช้จำนวนในการแลกดังนี้

  รายการแลกเปลี่ยน
 Flying Skill: Liberated Red Kirin  Zuras's Treasure I
 Flying Skill: Liberated Jade Kirin  Gidd's Treasure I
 [Event] XP Scroll I  Elinu's Relic Piece I
 Skill Traning Experience Book I [Dungeon]  Tithus's Relic Piece I
 Crystal of World  Karas's Treasure I
 Seren's Relic Piece I  Dagon's Treasure I
 Isren's Relic Piece I  [Event] Skill Advancement Scroll I Box

 

 

ระยะเวลา : วันที่ 1 พฤศจิกายน (00:00 น.) ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน (23:59 น.) พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> คลิกที่เมนู “ปฏิทิน” >>> กดรับรางวัล
2. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง

[ข้อมูลรางวัล]
- Bravery Potion II [3 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 1, 7, 13, 19, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- Coin of Adventure 200 Pcs [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 2, 8, 14, 20, 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- Uncommon Noctenium Elixir [3 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 3, 9, 15, 21, 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [3 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 4, 10, 16, 22, 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- Federation Supply: Banquet [3 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 5, 11, 17, 23, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
- Canephora Potion [3 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 6, 12, 18, 24, 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

ระยะเวลา : วันที่ 1 พฤศจิกายน (00:00 น.) ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน (23:59 น.) พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> เลือกตัวละคร >>> ออนไลน์ในเกมให้ครบตามเป้า >>> รับรางวัลทางกล่องจดหมาย
2. สะสมเวลาให้ครบ 45, 150, 180 นาที
3. หากออกจากเกม แล้วกลับเข้ามาใหม่ จะนับเวลาต่อ
4. ตัวละครที่ออนไลน์จนครบเวลา จะได้รับรางวัลทางจดหมาย
5. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน

[ข้อมูลรางวัล]
- Village Atlas (1 วัน) [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 45 นาที
- Complete Veteran Crystalbind [1 ชิ้น] และ Arborea Crystalline Battlefield Box [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 150 นาที
- Braver Upgrade Material Box II [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 180 นาที

 

 

 

 

ระยะเวลา :
รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน (00:00 น.) ไปจนถึง 15 พฤศจิกายน (23:59 น.) พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน (00:00 น.) ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน (23:59 น.) พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> ทำภารกิจแนวหน้า 1 ครั้ง >>> รับของรางวัล!
2. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน
3. ยิ่งสะสมวันเช็คชื่อมาก ก็ยิ่งได้ของรางวัลที่มากขึ้น

[ข้อมูลรางวัล]
- Federation Supply: Banquet [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 1 วัน
- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 2 วัน
- Superior Noctenium Elixir [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 3 วัน
- Placeholder Delivery Elite Consumable Box [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 4 วัน
- Fish Fry [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 5 วัน
- Cyber Earthworm [10 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 6 วัน
- Coin of Adventure 400 Pcs [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 7 วัน
- Braver Upgrade Material Box III [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 8 วัน
- Skill Polishing EXP Book III [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 9 วัน
- Smart Dyad Niveot Structure [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 10 วัน
- Coin of Adventure 400 Pcs [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 11 วัน
- Braver Upgrade Material Box III [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 12 วัน
- Skill Polishing EXP Book IV [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 13 วัน
- Lucky Fragment Box [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 14 วัน
- Arborea Crystalline Lucky Box II [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 15 วัน

 

 

 

 

ระยะเวลา : 
วันที่ 3, 10, 17, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (20:30 น. - 21:00 น.)

รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> รอช่วงวันที่กำหนด >>> คลิกปุ่มเข้าร่วมใน 5 นาที
     
2. คำถามจะขึ้นข้อความที่กลางหน้าจอ ให้ตอบถูก (O) หรือผิด (X) โดยการวิ่งไปที่พื้นที่สัญลักษณ์คำตอบนั้นๆ
3. มีทั้งหมด 10 คำถาม หากตอบผิดจะตกรอบ ตอบถูกจะได้เล่นต่อ
4. แจกของรางวัลตามข้อที่ตอบถูก ในแต่ละข้อ ทางจดหมาย

[ข้อมูลรางวัล]
- Shevranberry Wine [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 1 ถูกต้อง
- Fireworks (Sun) [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 2 ถูกต้อง
- Luminous Gold Egg [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 3 ถูกต้อง
- Gold Wings (3 วัน) [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 4 ถูกต้อง
- Jewelry Box [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 5 ถูกต้อง
- Coin of Adventure 400 Pcs [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 6 ถูกต้อง
- Flying Skill: Ultra Blue Bird (Special) (7 วัน) [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 7 ถูกต้อง
- Aged Elinu’s Tear [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 8 ถูกต้อง
- Vanguard Initiative Bonus [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 9 ถูกต้อง
- Emerald [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 10 ถูกต้อง

 

 

 

 

ระยะเวลา :
วันที่ 1 พฤศจิกายน (00:00 น.) ~ 30 พฤศจิกายน (23:59 น.) พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
1. เข้าเกมด้วยบัญชีที่ปลดล็อคระบบ EP แล้ว
2. รอช่วงเวลาที่กำหนด แล้วไปล่ามอนสเตอร์
3. เมื่อกำจัดมอนสเตอร์สำเร็จ จะได้รับโบนัส EP XP +20%

[ข้อมูลรางวัล]
- ได้รับโบนัส EP XP +20%

 

 

 


ะยะเวลา : 
วันที่ 1 พฤศจิกายน (00:00 น.) ~ 30 พฤศจิกายน (23:59 น.) พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
ลดอัตราการใช้เหรียญสำหรับลงดันเจี้ยนลง 15% (ดันเจี้ยนของเลเวลตั้งแต่ 65 ขึ้นไปทุกดัน)

 

  

ประกาศยุติการให้บริการ TERA ONLINE

06/01/2020

ประกาศยุติการให้บริการ TERA ONLINE

อัพเดทความมันส์แบบจัดเต็มส่งท้ายปี 2019

26/11/2019

สบายดีกันไหมเอ่ย ตอนนี้ก็ได้มาถึงช่วงท้ายปี 2562 กันแล้ว... ในวันนี้ทางทีมงานได้ขนขบวนกิจกรรมสุดสนุกที่นำไอเทมมาจากกันอย...

ประกาศกำหนดการปิดให้บริการเกม Tera

20/11/2019

ทางทีมงานต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ต่อผู้พิทักษ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเกม Tera เรื่อยมาจบเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

เผยความงามไปกับเมดสาวและหัวหน้าผู้รับใช้ในคฤหาสน์สุดหรู

13/11/2019

เผยความงามไปกับเมดสาวและหัวหน้าผู้รับใช้ในคฤหาสน์สุดหรู

กล่องสุ่มคู่หูสุดลึกลับและแสนซน พร้อมคอลเลคชั่นชุดชั้นในแห่งปี 2019

06/11/2019

กล่องสุ่มคู่หูสุดลึกลับและแสนซน พร้อมคอลเลคชั่นชุดชั้นในแห่งปี 2019