อันดับคะแนน TERA ทายผลบอลโลกครึ่งหลัง 2018 (30 มิ.ย. - 15 ก.ค.) สิ้นสุดแล้ว!!
**หมายเหตุ 1***

การทายผลนั้น จะนับเอาเฉพาะเวลาช่วง 90 นาที เท่านั้น
ไม่นับในช่วงต่อเวลาพิเศษ 30 นาที ไปจนถึงเตะลูกโทษตัดสินเข้ารอบ

***หมายเหตุ 2***

ผู้ร่วมแข่งขันต้องเก็บไอเทม Alphabet ที่ทายผลเอาไว้ หากทีมงานตรวจสอบแล้วไม่พบ
จะถือว่าคะแนนที่ทายผลนั้นหาย และสูญเสียคะแนนนั้นไป

***หมายเหตุ 3***

กรณีที่คะแนนเท่ากัน ทีมงานจะนับผลเรียงลำดับตามเวลา
ของผู้ที่ใช้ไอเทมทายผลที่ทำการซื้อ ก่อน - หลัง ตามลำดับ