ไอเทมเต็มๆ กับกิจกรรมเกม TERA สิงหาคมนี้ 31/07/2019

View : 1118

 ไอเทมเต็มๆ กับกิจกรรมเกม TERA สิงหาคมนี้

 

 

กิจกรรม Calendar August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> คลิกที่เมนู “ปฏิทิน” >>> กดรับรางวัล

2. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง

ข้อมูลรางวัล :

- Strongbox Key [2 ชิ้น] >>>  ได้รับวันที่ 1, 2, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Federation Supply: Banquet [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 5, 12, 19, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Federation Supply: Crystalbind 1(Hr.) [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 6, 13, 20, 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Coin of Adventure 200 Pcs [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Canephora Potion [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 8, 15, 22, 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Bravery Potion II [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 9, 16, 23, 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

- Uncommon Noctenium Elixir [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับวันที่ 10, 17, 27, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Playtime August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> เลือกตัวละคร >>> ออนไลน์ในเกมให้ครบตามเป้า >>> รับรางวัลทางกล่องจดหมาย

2. สะสมเวลาให้ครบ 45, 150, 180 นาที

3. หากออกจากเกม แล้วกลับเข้ามาใหม่ จะนับเวลาต่อ

4. ตัวละครที่ออนไลน์จนครบเวลา จะได้รับรางวัลทางจดหมาย

5. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน

ข้อมูลรางวัล :

- Village Atlas (1 วัน) [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 45 นาที

- Complete Veteran Crystalbind [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 150 นาที

- Arborea Crystalline Battlefield Box [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 180 นาที

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Login Accumulation August 2019

ระยะเวลา :  

รอบที่ 1  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รอบที่ 2  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รอบที่ 3  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> ทำภารกิจแนวหน้า 1 ครั้ง >>> รับของรางวัล!

2. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน

3. ยิ่งสะสมวันเช็คชื่อมาก ก็ยิ่งได้ของรางวัลที่มากขึ้น

ข้อมูลรางวัล :

รอบที่ 1  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)


- Federation Supply: Banquet [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 1 วัน

- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 2 วัน

- Bravery Potion II [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 3 วัน

- Superior Noctenium Elixir [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 4 วัน

- Canephora Potion [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 5 วัน

- Coin of Adventure 200 Pcs [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 6 วัน

- Complete Veteran Crystalbind [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 7 วัน

- Jewelry Box [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 8 วัน

- Aged Elinu's Tear I [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 9 วัน

- Dyad Niveot Structure [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 10 วัน

 

 

รอบที่ 2  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

- Federation Supply: Banquet [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 1 วัน

- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 2 วัน

- Bravery Potion II [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 3 วัน

- Superior Noctenium Elixir [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 4 วัน

- Canephora Potion [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 5 วัน

- Coin of Adventure 200 Pcs [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 6 วัน

- Complete Veteran Crystalbind [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 7 วัน

- Jewelry Box [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 8 วัน

- Popori's Bait [30 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 9 วัน

- [Random] Servant Contract Box [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 10 วัน

 

รอบที่ 3  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

- Federation Supply: Banquet [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 1 วัน

- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 2 วัน

- Bravery Potion II [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 3 วัน

- Superior Noctenium Elixir [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 4 วัน

- Canephora Potion [3 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 5 วัน

- Coin of Adventure 200 Pcs [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 6 วัน

- Complete Veteran Crystalbind [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 7 วัน

- Jewelry Box [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 8 วัน

- Braver Upgrade Material Box [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 9 วัน

- Arborea Crystalline Lucky Box II [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 10 วัน

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม OX Quiz August 2019

ระยะเวลา :  วันที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (20:30 น. - 21:00 น.)

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> รอช่วงวันที่กำหนด >>> คลิกปุ่มเข้าร่วมใน 5 นาที

2. คำถามจะขึ้นข้อความที่กลางหน้าจอ ให้ตอบถูก (O) หรือผิด (X) โดยการวิ่งไปที่พื้นที่สัญลักษณ์คำตอบนั้นๆ

3. มีทั้งหมด 10 คำถาม หากตอบผิดจะตกรอบ ตอบถูกจะได้เล่นต่อ

4. แจกของรางวัลตามข้อที่ตอบถูก ในแต่ละข้อ ทางจดหมาย

  

ข้อมูลรางวัล :

- Freeholds Root Beer [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 1 ถูกต้อง

- Fireworks (Dragon) [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 2 ถูกต้อง

- Luminous Gold Egg [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 3 ถูกต้อง

- Stubborn Thunderbolt Cloud (3 วัน) [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 4 ถูกต้อง

- Unique Flying Skill: Moon Rabbit [Red] (7 วัน) [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 5 ถูกต้อง

- Little Jewelry Bag [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 6 ถูกต้อง

- Little Jewelry Bag [2 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 7 ถูกต้อง

- Aged Elinu’s Tear [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 8 ถูกต้อง

- Vanguard Initiative Bonus [1 ชิ้น]  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 9 ถูกต้อง

- 1,000 Gold  >>>  ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 10 ถูกต้อง

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Enchanting Special Bonus August 2019

ระยะเวลา :  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 (หลัง MA) – 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ก่อน MA)

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> รอช่วงวันที่กำหนด >>> เสริมแกร่ง & เลื่อนขั้น

2. เซ็ตอุปกรณ์ที่เพิ่มโอกาสเสริมแกร่ง คือดังนี้ Transform’s Magic, Cold Metal, Howling Rage และ Solemn Vow

    เพิ่มโบนัสการเสริมแกร่ง ให้กับอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

    - Transform’s Magic +50% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน) 

    - Cold Metal +40% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

    - Howling Rage +30% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

    - Solemn +20% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

3. เพิ่มโบนัสการเลื่อนขั้น ให้กับอุปกรณ์ทุกชนิด 20%

ข้อมูลรางวัล :

เพิ่มโบนัสการเสริมแกร่ง

- Transform’s Magic +50% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

- Cold Metal +40% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

- Howling Rage +30% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

- Solemn +20% (เพิ่มจากโอกาสสำเร็จพื้นฐาน)

เพิ่มโบนัสการเลื่อนขั้น ให้กับอุปกรณ์ทุกชนิด 20%

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Dungeon EXP & Item Drop x2  และ

กิจกรรม Have a chance to drop Tuling Sporty Underwear Box

ระยะเวลา : วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [เสาร์-อาทิตย์]

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> รอเวลากิจกรรม >>> เข้าดันเจี้ยนที่กำหนด >>> ล่ามอนสเตอร์เพื่อ XP >>> เก็บไอเทมดรอป

2. กิจกรรม Dungeon EXP & Item Drop x2 เพิ่มโบนัสการได้รับ EXP และอัตราการดรอปเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

** ดันเจี้ยนที่ได้รับโบนัสกิจกรรม คือทุกๆ ดันเจี้ยนปาร์ตี้ที่ Matching ได้  ดันเจี้ยนเดี่ยวจะไม่ได้รับโบนัส **

3. กิจกรรม Have a chance to drop Tuling Sporty Underwear Box คือ ทำการกำจัดบอสภายในดันเจี้ยนตามที่กำหนดในตารางทางด้านล่าง จะมีโอกาสได้รับไอเทมกล่องสุ่มชุดชั้นในจำนวน1 ชิ้น

ข้อมูลรางวัล :

- โบนัสค่า XP ได้รับเพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนเงื่อนไข

- โบนัสอัตราไอเทมดรอปเพิ่มชึ้น 2 เท่า เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนเงื่อนไข

- เมื่อกำจัดบอสตามที่กำหนดจะมีโอกาสดรอปไอเทม Tuling Sporty Underwear Box 1 ชิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Special Quest – Special Reward August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

1. ทำภารกิจพิเศษให้สำเร็จตามเงื่อนไขเพื่อรับรางวัล

2. ภารกิจพิเศษกำจัดมอนสเตอร์สะสม เงื่อนไขคือ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1 บัญชีจะสามารถรับรางวัลในแต่ละเควสได้เพียง 1 ครั้ง (โดยเควสจะขึ้นที่ตัวละครตัวแรกที่เข้าเกมและมีเลเวล 15 ขึ้นไปเพียงตัวละครเดียวเท่านั้น)

3. ภารกิจพิเศษสำเร็จดันเจี้ยน เงื่อนไขคือ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1 ตัวละครจะสามารถรับรางวัลในแต่ละเควสได้เพียง 1 ครั้ง

ข้อมูลรางวัล :

ภารกิจกำจัดมอนสเตอร์สะสม (มอนสเตอร์ที่มีระยะห่างกับตัวละครไม่เกิน 5 เลเวล)

- กำจัดมอนสเตอร์จำนวน 250 ตัว ได้รับ

 

- กำจัดมอนสเตอร์จำนวน 500 ตัว ได้รับ

 

- กำจัดมอนสเตอร์จำนวน 750 ตัว ได้รับ

 

ภารกิจสำเร็จดันเจี้ยน

- สำเร็จดันเจี้ยน Rk-9 Hangar 3 ครั้ง

 

- สำเร็จดันเจี้ยน Ultimate Rk-9 Hangar 3 ครั้ง

 

 

- สำเร็จดันเจี้ยน Twisted Leander's Underground Hall 3 ครั้ง

 

- สำเร็จดันเจี้ยน Parquina's Nest 3 ครั้ง

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Vanguard Request Reward Bonus August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

1. เข้าเกม >>> รอเวลากิจกรรม >>> เลือกภารกิจแนวหน้าที่จะทำ >>> รับรางวัล 2 เท่า เมื่อทำสำเร็จ

2. เพิ่มรางวัลพื้นฐานทุกๆ ภารกิจ ที่จะได้รับเป็น 2 เท่า

3. ใน 1 ตัวละคร สามารถทำได้เลือกทำได้ 16 ภารกิจ ต่อ 1 วัน เพื่อรับรางวัลพื้นฐาน

ข้อมูลรางวัล :

- แต้มเครดิต, ไอเทมทั่วไป, ค่าประสบการณ์, ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ และแต้ม EP XP

ที่เป็นรางวัลพื้นฐานของทุกๆ ภารกิจแนวหน้า  >>>  จะได้รับเป็น 2 เท่า!!

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Guardian Mission Special Reward August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

ผู้เล่นที่ทำการเล่นระบบ Guardian Legion Mission และเก็บคะแนนสะสมจนครบทุกๆ 100,000 แต้ม จะได้รับของรางวัลพิเศษซึ่งจะได้รับไปจนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม (สามารถได้รับของรางวัลสูงสุด 40ครั้ง/วัน)

ข้อมูลรางวัล :

- Skill Polishing EXP Book I [1 ชิ้น]  

- Red Emerald Cube [1 ชิ้น]  

- ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ 30 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Battlefield Bonus Reward August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

สำหรับแบทเทิลฟิลด์ที่ให้รางวัลเป็น Bellicarium Credits เมื่อผู้เล่นสำเร็จแบทเทิลฟิลด์นั้นๆ ในแต่ละรอบจะได้รับรางวัลดังกล่าวเพิ่มเติม 2 เท่า

ข้อมูลรางวัล :

Bellicarium Credits  >>>  จะได้รับเป็น 2 เท่า!!

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Reduce Coin of Adventure 10% August 2019

ระยะเวลา : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (00:00 น.) ไปจนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23:59 น.)

รายละเอียด :

ลดอัตราการใช้เหรียญสำหรับลงดันเจี้ยนลง 10% (ดันเจี้ยนของเลเวลตั้งแต่ 65 ขึ้นไปทุกดัน)

ข้อมูลรางวัล :

อัตราการใช้เหรียญสำหรับลงดันเจี้ยนของเลเวลตั้งแต่ 65 ขึ้นไปลดลง 10%

---------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรม Style shop discount 15%

ระยะเวลา :  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 (หลัง MA) – 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ก่อน MA)

รายละเอียด :

เมื่อถึงช่วงวันและเวลาตามที่ระบุ ไอเทมในห้องแต่งตัวทุกหมวด จะลดราคาลง 15%  ผู้เล่นทุกท่านจะสามารถซื้อไอเทมได้ในราคาที่ถูกลง โดยไอเทมที่ลดราคาจะเป็นไอเทมที่ใช้เงินสหพันธ์เท่านั้น

ข้อมูลรางวัล :

ไอเทมในห้องแต่งตัวที่ใช้เงินสหพันธ์ซื้อทุกหมวด ราคาลดลง 15%

---------------------------------------------------------------------------------------

  

สมัครไอดีเกม >>> https://www.playwith.in.th/Account/Agree

ดาวน์โหลดเกม >>> http://tera.playwith.in.th/download/index

เฟซบุ๊กแฟนเพจ >>> https://www.facebook.com/Tera.Playwith/

อัพเดทความมันส์แบบจัดเต็มส่งท้ายปี 2019

26/11/2019

สบายดีกันไหมเอ่ย ตอนนี้ก็ได้มาถึงช่วงท้ายปี 2562 กันแล้ว... ในวันนี้ทางทีมงานได้ขนขบวนกิจกรรมสุดสนุกที่นำไอเทมมาจากกันอย...

ประกาศกำหนดการปิดให้บริการเกม Tera

20/11/2019

ทางทีมงานต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ต่อผู้พิทักษ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเกม Tera เรื่อยมาจบเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

เผยความงามไปกับเมดสาวและหัวหน้าผู้รับใช้ในคฤหาสน์สุดหรู

13/11/2019

เผยความงามไปกับเมดสาวและหัวหน้าผู้รับใช้ในคฤหาสน์สุดหรู

กล่องสุ่มคู่หูสุดลึกลับและแสนซน พร้อมคอลเลคชั่นชุดชั้นในแห่งปี 2019

06/11/2019

กล่องสุ่มคู่หูสุดลึกลับและแสนซน พร้อมคอลเลคชั่นชุดชั้นในแห่งปี 2019

พฤศจิกายนหรรษา ไอเทมมากมาย แถมท้ายด้วยกิจกรรมรับสัตว์ขี่ Kirin

31/10/2019

พฤศจิกายนหรรษา ไอเทมมากมาย แถมท้ายด้วยกิจกรรมรับสัตว์ขี่ Kirin