กิจกรรมต้อนรับเดือน กรกฏาคม 27/06/2019

View : 1442


กิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปี 2562
จัดหนัก อัดแน่นกันตลอดทั้งเดือน

กิจกรรม Calendar July 2019
ระยะเวลา : วันที่ 1 (00:00 น.) ไปจนถึง 31 (23:59 น.) กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> คลิกที่เมนู “ปฏิทิน” >>> กดรับรางวัล
2. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้งข้อมูลรางวัล :
- Canephora Potion [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 1, 9, 17, 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Bravery Potion II [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 2, 10, 18, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Uncommon Noctenium Elixir [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 3, 11, 19, 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 4, 12, 20, 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Federation Supply: Banquet [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 5, 13, 21, 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Strongbox Key [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 6, 14, 22, 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Federation Supply: Crystalbind 1(Hr.) [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 7, 15, 23, 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- Dragon Scale [2 ชิ้น] >>> ได้รับวันที่ 8, 16, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Playtime July 2019
ระยะเวลา : วันที่ 1 (00:00 น.) ไปจนถึง 31 (23:59 น.) กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> เลือกตัวละคร >>> ออนไลน์ในเกมให้ครบตามเป้า >>> รับรางวัลทางกล่องจดหมาย
2. สะสมเวลาให้ครบ 45, 150, 180 นาที
3. หากออกจากเกม แล้วกลับเข้ามาใหม่ จะนับเวลาต่อ
4. ตัวละครที่ออนไลน์จนครบเวลา จะได้รับรางวัลทางจดหมาย
5. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน

ข้อมูลรางวัล :
- Village Atlas (1 วัน) [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 45 นาที
- Red Emerald Cube [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 150 นาที
- Complete Veteran Crystalbind [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อออนไลน์ครบ 180 นาที

-----------------------------------------------------------------------------------------


กิจกรรม Login Accumulation July 2019
ระยะเวลา :
รอบที่ 1 วันที่ 1 (00:00 น.) ไปจนถึง 15 (23:59 น.) กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 วันที่ 16 (00:00 น.) ไปจนถึง 30 (23:59 น.) กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> ทำภารกิจแนวหน้า 1 ครั้ง >>> รับของรางวัล!
2. ใน 1 บัญชี รับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน
3. ยิ่งสะสมวันเช็คชื่อมาก ก็ยิ่งได้ของรางวัลที่มากขึ้น

รอบที่ 1
ข้อมูลรางวัล :
- Federation Supply: Banquet [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 1 วัน
- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 2 วัน
- Superior Noctenium Elixir [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 3 วัน
- Bravery Potion II [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 4 วัน
- Canephora Potion [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 5 วัน
- 50% EP XP Boost (1 hour) [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 6 วัน
- Complete Veteran Crystalbind [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 7 วัน
- Federation Supply: Banquet [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 8 วัน
- Lamb Bulgogi [ซื้อขายไม่ได้] [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 9 วัน
- Superior Noctenium Elixir [5 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 10 วัน
- Jewelry Box [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 11 วัน
- Coin of Adventure 200 Pcs [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 12 วัน
- 50% EP XP Boost (1 hour) [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 13 วัน
- Braver Upgrade Material Box [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 14 วัน
- Arborea Crystalline Lucky Box II [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 15 วัน

รอบที่ 2
ข้อมูลรางวัล :
- [Event] Sharp Fish Set [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 1 วัน
- [Event] Strong Fish Set [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 2 วัน
- [Event] Guardian Fish Set [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 3 วัน
- Bravery Potion II [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 4 วัน
- Canephora Potion [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 5 วัน
- 50% EP XP Boost (1 hour) [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 6 วัน
- Complete Veteran Crystalbind [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 7 วัน
- [Event] Sharp Fish Set [4 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 8 วัน
- [Event] Strong Fish Set [4 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 9 วัน
- [Event] Guardian Fish Set [4 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 10 วัน
- Jewelry Box [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 11 วัน
- Coin of Adventure 200 Pcs [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 12 วัน
- 50% EP XP Boost (1 hour) [3 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 13 วัน
- Braver Upgrade Material Box [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 14 วัน
- Arborea Crystalline Lucky Box II [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อเช็คชื่อสะสมครบ 15 วัน
*** หมายเหตุ ***
ไอเทมที่แจกจากกิจกรรมนี้ (Sharp Fish Set, Strong Fish Set และ Guardian Fish Set) จะเป็นไอเทมกำหนดเวลา โดยไอเทมดังกล่าวจะถูกลบออกจากเกมในช่วงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม OX Quiz July 2019
ระยะเวลา : วันที่ 7, 14, 21, 28 (20:30 น. - 21:00 น.) กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> รอช่วงวันที่กำหนด >>> คลิกปุ่มเข้าร่วมใน 5 นาที
2. คำถามจะขึ้นข้อความที่กลางหน้าจอ ให้ตอบถูก (O) หรือผิด (X) โดยการวิ่งไปที่พื้นที่สัญลักษณ์คำตอบนั้นๆ
3. มีทั้งหมด 10 คำถาม หากตอบผิดจะตกรอบ ตอบถูกจะได้เล่นต่อ
4. แจกของรางวัลตามข้อที่ตอบถูก ในแต่ละข้อ ทางจดหมาย
 
ข้อมูลรางวัล :
- Freeholds Root Beer [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 1 ถูกต้อง
- Fireworks (Dragon) [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 2 ถูกต้อง
- Luminous Gold Egg [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 3 ถูกต้อง
- Fortune Bag Puppy Stamp (3 วัน) [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 4 ถูกต้อง
- Mystel's Wing (7 วัน) [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 5 ถูกต้อง
- Little Jewelry Bag [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 6 ถูกต้อง
- Little Jewelry Bag [2 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 7 ถูกต้อง
- Aged Elinu’s Tear [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 8 ถูกต้อง
- Vanguard Initiative Bonus [1 ชิ้น] >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 9 ถูกต้อง
- 1,000 Gold >>> ได้รับเมื่อตอบ OX ข้อที่ 10 ถูกต้อง

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Guardian Mission Special Reward July 2019
ระยะเวลา : 1-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [จันทร์-ศุกร์]
รายละเอียด :
ผู้เล่นที่ทำการเล่นระบบ Guardian Legion Mission และเก็บคะแนนสะสมจนครบทุกๆ 100,000 แต้ม จะได้รับของรางวัลพิเศษซึ่งจะได้รับไปจนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม (สามารถได้รับของรางวัลสูงสุด 40ครั้ง/วัน)

ข้อมูลรางวัล :
- ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ 30 แต้ม
- Skill Polishing EXP Book I [1 ชิ้น]

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม EP Point Bonus July 2019
ระยะเวลา : 8-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [จันทร์-ศุกร์]
รายละเอียด :
1. เข้าเกมด้วยบัญชีที่ปลดล็อคระบบ EP แล้ว
2. รอช่วงเวลาที่กำหนด แล้วไปล่ามอนสเตอร์
3. เมื่อกำจัดมอนสเตอร์สำเร็จ จะได้รับโบนัส EP XP +30%

ข้อมูลรางวัล :
ได้รับโบนัส EP XP +30%

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Vanguard Request Reward Bonus July 2019
ระยะเวลา : 15-19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [จันทร์-ศุกร์]
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> รอเวลากิจกรรม >>> เลือกภารกิจแนวหน้าที่จะทำ >>> รับรางวัล 2 เท่า เมื่อทำสำเร็จ
2. เพิ่มรางวัลพื้นฐานทุกๆ ภารกิจ ที่จะได้รับเป็น 2 เท่า
3. ใน 1 ตัวละคร สามารถทำได้เลือกทำได้ 16 ภารกิจ ต่อ 1 วัน เพื่อรับรางวัลพื้นฐาน

ข้อมูลรางวัล :
- แต้มเครดิต, ไอเทมทั่วไป, ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ และแต้ม EP XP
ที่เป็นรางวัลพื้นฐานของทุกๆ ภารกิจแนวหน้า >>> จะได้รับเป็น 2 เท่า!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Special Quest – Special Reward July 2019
ระยะเวลา : 22-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [จันทร์-ศุกร์]
รายละเอียด :
1. ทำภารกิจพิเศษให้สำเร็จตามเงื่อนไขเพื่อรับรางวัล
2. ภารกิจพิเศษออนไลน์สะสมเวลา เงื่อนไขคือ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1 บัญชีจะสามารถรับรางวัลในแต่ละเควสได้เพียง 1 ครั้ง (โดยเควสจะขึ้นที่ตัวละครตัวแรกที่เข้าเกมและมีเลเวล 15 ขึ้นไปเพียงตัวละครเดียวเท่านั้น)
3. ภารกิจพิเศษสำเร็จดันเจี้ยน เงื่อนไขคือ ในช่วงระยะเวลากิจกรรม 1 ตัวละครจะสามารถรับรางวัลในแต่ละเควสได้เพียง 1 ครั้ง

ข้อมูลรางวัล :
ภารกิจสะสมเวลาออนไลน์ตัวละคร
- เวลาเล่นเกมสะสม 5 ชั่วโมง ได้รับ


- เวลาเล่นเกมสะสม 10 ชั่วโมง ได้รับ

ภารกิจสำเร็จดันเจี้ยน
- สำเร็จดันเจี้ยน Rk-9 Hangar 3 ครั้ง

- สำเร็จดันเจี้ยน Ultimate Rk-9 Hangar 3 ครั้ง

- สำเร็จดันเจี้ยน Twisted Leander's Underground Hall 3 ครั้ง

- สำเร็จดันเจี้ยน Parquina's Nest 3 ครั้ง

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Battlefield Bonus Reward July 2019
ระยะเวลา : 5-8 และ 12-15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [ศุกร์-จันทร์]
รายละเอียด :
สำหรับแบทเทิลฟิลด์ที่ให้รางวัลเป็น Bellicarium Credits เมื่อผู้เล่นสำเร็จแบทเทิลฟิลด์นั้นๆ ในแต่ละรอบจะได้รับรางวัลดังกล่าวเพิ่มเติม 2 เท่า

ข้อมูลรางวัล :
Bellicarium Credits >>> จะได้รับเป็น 2 เท่า!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Reduce Coin of Adventure 20% July 2019
ระยะเวลา : 19-22 และ 26-29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [ศุกร์-จันทร์]
รายละเอียด :
ลดอัตราการใช้เหรียญสำหรับลงดันเจี้ยนลง 20% (ดันเจี้ยนของเลเวลตั้งแต่ 65 ขึ้นไปทุกดัน)

ข้อมูลรางวัล :
อัตราการใช้เหรียญสำหรับลงดันเจี้ยนของเลเวลตั้งแต่ 65 ขึ้นไปลดลง 20%

-----------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Dungeon XP x3 July 2019 & กิจกรรม Dungeon Item Drop x3 July 2019
ระยะเวลา :
กิจกรรม Dungeon XP x3 วันที่ 6-7 และ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [เสาร์-อาทิตย์]
กิจกรรม Dungeon Item Drop x3 วันที่ 20-21 และ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (00:00 น. - 23:59 น.) [เสาร์-อาทิตย์]
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> รอเวลากิจกรรม >>> เข้าดันเจี้ยนที่กำหนด >>> ล่ามอนสเตอร์เพื่อ XP >>> เก็บไอเทมดรอป
2. กิจกรรม Dungeon XP x3 เพิ่มโบนัสการได้รับ XP จากมอนสเตอร์ 3 เท่า
3. กิจกรรม Dungeon Item Drop x3 เพิ่มโบนัสอัตราดรอปไอเทมจากมอนสเตอร์ 3 เท่า (เพิ่มจากโอกาสดรอปพื้นฐาน)
4. ดันเจี้ยนที่ได้รับโบนัสกิจกรรม คือทุกๆ ดันเจี้ยนปาร์ตี้ที่ Matching ได้
5. ดันเจี้ยนเดี่ยวจะไม่ได้รับโบนัส

ข้อมูลรางวัล :
กิจกรรม Dungeon XP x3 โบนัสค่า XP ได้รับเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนเงื่อนไข
กิจกรรม กิจกรรม Dungeon Item Drop x3 โบนัสอัตราไอเทมดรอปเพิ่มชึ้น 3 เท่า เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนเงื่อนไข

-----------------------------------------------------------------------------------------

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Level Up Ladder
ระยะเวลา : 4 กรกฎาคม (หลัง MA) – 8 สิงหาคม (ก่อน MA) พ.ศ.2562
รายละเอียด :
1. เข้าเกม >>> เปิดหน้าต่างภารกิจพิเศษ >>> ทำภารกิจ
2. ใน 1 บัญชี จะได้รับภารกิจพิเศษเพียง 1 ครั้ง โดยตัวละครที่จะได้รับภารกิจพิเศษคือ ตัวละครที่มีเลเวล 1 – 4 ตัวแรกที่ทำการเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรม เพียงตัวละครเท่านั้น!!
3. เมื่อตัวละครดังกล่าวเก็บเลเวลถึง 5 จะสามารถกดรับรางวัลกล่อง Level up to 5 Box ของภารกิจได้ โดยกล่องดังกล่าวเมื่อเปิดใช้งานตามเลเวลที่กล่องกำหนด (ในชื่อไอเทม) จะได้รับไอเทมกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมไปถึงได้รับกล่องกิจกรรมของเลเวลถัดไปด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ข้อมูลรางวัล :

อัพเดทความมันส์แบบจัดเต็มส่งท้ายปี 2019

26/11/2019

สบายดีกันไหมเอ่ย ตอนนี้ก็ได้มาถึงช่วงท้ายปี 2562 กันแล้ว... ในวันนี้ทางทีมงานได้ขนขบวนกิจกรรมสุดสนุกที่นำไอเทมมาจากกันอย...

ประกาศกำหนดการปิดให้บริการเกม Tera

20/11/2019

ทางทีมงานต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ต่อผู้พิทักษ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเกม Tera เรื่อยมาจบเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

เผยความงามไปกับเมดสาวและหัวหน้าผู้รับใช้ในคฤหาสน์สุดหรู

13/11/2019

เผยความงามไปกับเมดสาวและหัวหน้าผู้รับใช้ในคฤหาสน์สุดหรู

กล่องสุ่มคู่หูสุดลึกลับและแสนซน พร้อมคอลเลคชั่นชุดชั้นในแห่งปี 2019

06/11/2019

กล่องสุ่มคู่หูสุดลึกลับและแสนซน พร้อมคอลเลคชั่นชุดชั้นในแห่งปี 2019

พฤศจิกายนหรรษา ไอเทมมากมาย แถมท้ายด้วยกิจกรรมรับสัตว์ขี่ Kirin

31/10/2019

พฤศจิกายนหรรษา ไอเทมมากมาย แถมท้ายด้วยกิจกรรมรับสัตว์ขี่ Kirin