Dungeon & Battlefield Jackpot 10/01/2018

View : 3000

       ลงดันยันสว่าง ลุ้นรางวัลแจ็คพ็อต! เพราะนี่คือกิจกรรม Dungeon & Battlefield Jackpot ขอแค่เพื่อน ๆ ผนึกกำลังตั้งตี้ตีมอน พิชิตภารกิจดันเจี้ยนในเวลาที่กำหนด ก็มีโอกาสได้รับอัญมณีหลากสีสันไปเป็นรางวัลหลังจบภารกิจได้เลยจ้า

 

รายละเอียด

      เมื่อผู้เล่นสามารถพิชิต Dungeon ที่ระบุในแต่ละวันตามที่กำหนด จะมีโอกาสได้รับของรางวัลตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

 

ระยะเวลากิจกรรม 

       ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม (ตั้งแต่เปิดเกม) - 31 มกราคม 2561 (เวลา 23.59 น.)

 

Dungeon Jackpot

 

TERA Online

TERA Online

TERA Online

TERA Online

TERA Online

TERA Online

TERA Online

TERA Online

สำหรับไอเทมที่มีโอกาสได้รับเมื่อพิชิตดันเจี้ยนสำเร็จ

TERA Online

 

Battlefield Jackpot

รายละเอียด

       เมื่อผู้เล่นที่ชนะใน Battlefield ที่ระบุในแต่ละวันได้ จะมีโอกาสสูงในการได้รับของรางวัลเพิ่มเติมตามตารางด้านล่าง

 

ระยะเวลากิจกรรม 

       ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม (ตั้งแต่เปิดเกม) - 31 มกราคม 2561 (เวลา 23.59 น.)

TERA Online

 

สำหรับไอเทมที่มีโอกาสได้รับเมื่อทำสำเร็จภารกิจใน Battlefield

TERA Online

       

       เห็นแบบนี้แล้วเพื่อน ๆ ชาว TERA Online อย่าได้รอช้ากันอีกเลยนะคะ ขุมทรัพย์อัญมณีและความท้าทายกำลังรอคอยเพื่อน ๆ อยู่ในดันเจี้ยนแล้วค่ะ!