โปรโมชั่น Conversion Bonus (+10%) 16/01/2019

View : 465

Conversion Bonus Promotion (+10%)

 

ระยะเวลา วันที่ 15 มกราคม 2562 (00:01 AM) - วันที่ 31 มกราคม 2562 (23:59 PM)

รายละเอียด:

Convert Pcash เป็น Tera Cash ในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะได้รับโบนัส Tera Cash เพิ่มอีก 10%

ตัวอย่าง;

Convert 1,000 Pcash เป็น Tera Cash ได้รับโบนัส Tera Cash เพิ่มอีก 100 Tera Cash

Convert 1,005 Pcash เป็น Tera Cash ได้รับโบนัส Tera Cash เพิ่มอีก 100 Tera Cash (เศษ 5 Pcash จะไม่นับ)

Convert 2,150 Pcash เป็น Tera Cash ได้รับโบนัส Tera Cash เพิ่มอีก 225 Tera Cash

Convert 2,255 Pcash เป็น Tera Cash ได้รับโบนัส Tera Cash เพิ่มอีก 225 Tera Cash (เศษ 5 Pcash จะไม่นับ)