Patch Note V.72 (Guardian of The Sky) 16/08/2018

View : 195

อัปเดตทั่วไป

- เพิ่มดันเจี้ยนใหม่ “Demoros’s Roulette” เลเวลไอเทมแนะนำ 439
**ประตูวาร์ป** อยู่ในแผนที่ Allemantheia Outskirts

Guardian Mission

เพิ่ม Flying Guardian Mission รูปแบบใหม่ 2 ภารกิจ

1. ปฎิบัติการทำลายล้าง Patrol Aircraft
2. Rhapsody of Fire and Wind

     ผู้เล่นจะต้องมีเลเวล 65 เท่านั้น จึงสามารถเข้าร่วมภารกิจนี้ได้ สามารถเข้าร่วมได้โดยกด M (แผนที่) แล้วกดไปที่ Guardian Mission เหมือนภารกิจอื่นๆ ซึ่งภารกิจใหม่นี้จะต้องบินไปบนท้องฟ้า ผู้เล่นสามารถใช้สัตว์ขี่ หรือของแฟชั่นที่มีสกิลบินได้ ของตนเองเพื่อทำภารกิจสะสมแต้มจากการเก็บของตามเงื่อนไข หรือยิงโจมตีมอนสเตอร์ในระหว่างภารกิจ เมื่อจบภารกิจของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้ในระบบจดหมาย (รางวัลพิเศษ)

ของรางวัลพิเศษ

     เมื่อผู้เล่นทำคะแนนได้ถึงตามที่กำหนด จะได้รับ Mark of Pilot ที่เอาไว้แลกเปลี่ยนสินค้าพิเศษ และมีโอกาสได้ Superior Etching Box เป็นของรางวัล

**หมายเหตุ** ของรางวัลพิเศษจะได้รับก็ต่อเมื่อเล่นภารกิจจบเท่านั้น

Skill & Balance

อัปเดตความสมดุลสกิล Berserker

- (Congestion, Left hand, Right hand, Double hand, Beast dash) ลดการใช้ HP จากสกิลลง 30%

อัปเดตความสมดุลสกิล Mystic

- Thrall Transform จะแสดง Effect เมื่อตอน เปิด/ปิดใช้งานเท่านั้น

- Thrall of Vengeance ลดความแรงของสกิล เมื่อใช้ต่อสู้ PVP

- Thrall King ลดความแรงของสกิลเมื่อใช้ต่อสู้ PVP

อัปเดตความสมดุลสกิล Lancer

- Adrenaline Rush เมื่อโจมตีมอนเตอร์ความเสียหายเพิ่มขึ้น 5%

- Debilitate เอฟเฟกต์ Debuff ความต้านทาน เปลี่ยนจาก Stack 3 ครั้ง เหลือ 1 ครั้ง และเปลี่ยนผลของ Debuff จากลดความต้านทานลง 4% เป็น 12%

- Chained Leash เมื่อใช้ใส่เป้าหมายผลของสกิลลดลงจาก 6 เป้าหมาย เป็น 5 เป้าหมาย ( 1 เป้าหมาย, 4 ตัวบริเวณรอบๆ) เป้าหมายที่โดน Chained Leash หลังจากที่ใช้สกิล Challenging Shout เปลี่ยนผลจาก 30 เป้าหมาย เป็น 5 เป้าหมาย (PVP)

- Heaven Shield ปรับเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันตามสัดส่วนของ HP เพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลจาก 6 นาที เป็น 8 นาที และปรับระยะเวลาการแสดงผลของสกิลจาก 10 วินาที เป็น 5 วินาที

อัปเดตความสมดุลสกิล Priest

- Blessing Energy ผลของการต้านทาน Stun ถูกลบออก ปริมาณการลดค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30%

- Guardian Sanctuary เมื่อทำการใช้ Guardian Sanctuary สกิล Backstep จะล้างคูลดาวน์

อัปเดตความสมดุลสกิล Sorcerer

- Lightning Trap สามารถเรียนสกิลครั้งแรกได้เมื่อเลเวล 12 และเลเวล 36

อัปเดตความสมดุลสกิล Archer

- Stunning Trap Arrow สามารถเรียนสกิลครั้งแรกได้เมื่อเลเวล 32

- Stunning Trap สามารถเรียนสกิลครั้งแรกได้เมื่อเลเวล 14

- Slow Trap สามารถเรียนสกิลครั้งแรกได้เมื่อเลเวล 12

อัปเดตความสมดุลสกิล Gunner

- Recall เมื่อติดสถานะ มึนลง, ล้ม, เซ จะไม่สามารถใช้งานได้

อัปเดตไอเทมมอลล์

- Mother Day Package
- Dark Dragon Gacha
- Dark Dragon Gacha x5

อัปเดตกิจกรรรม

- กิจกรรมปฏิทินเดือนสิงหาคม
- กิจกรรมล็อกอินสะสมเดือนสิงหาคม
- กิจกรรมออนไลน์สะสมชั่วโมงเดือนสิงหาคม
- กิจกรรมฤกษ์งามยามดี เสริมแกร่ง/เลื่อนขั้น เดือนสิงหาคม
- กิจกรรมปริศนา OX เดือนสิงหาคม
- กิจกรรมดันเจี้ยนดรอปไอเทม 2 เท่า
- กิจกรรมโบนัสไอเทมเพิ่มเติม ภารกิจแนวหน้า
- กิจกรรมดรอป Pet ช่วยใช้ขวดยา HP/MP ในบอสดันเจี้ยน
- กิจกรรมเว็บไซต์ Welcome Home Guardian